data: 26.07 - 31.07.2016

Aktualności

Powrót

#MiO: św. Jan Paweł II

2015-07-10


CZYM JEST PROGRAM #MiO - Miłość i Odpowiedzialność?


Św. Jan Paweł II (1920–2005)

Czystość to odpowiedzialność


„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Jezus w tych słowach odsłania sekret modlitwy. Ona bowiem polega na oglądaniu Boga albo oczami wiary, albo oczami mistyka, albo po zmartwychwstaniu w niebie oczami ciała. Warunkiem modlitwy jest czystość serca. Czym ona jest? – oto pytanie, na które w najbliższych miesiącach pomogą nam znaleźć odpowiedź nasi polscy święci.

Przez czystość należy rozumieć nie tylko wolność serca od grzechu, ale również od słabości. Można ją zyskać aktem żalu podyktowanym miłością Boga, albo przez dotknięcie łaską przebaczenia w sakramencie pokuty. Takie podejście jest wezwaniem do oczyszczania serca, jeśli tylko grzech je dotknie, oraz troską o to, aby grzechu nie popełnić. Wielu ludzi tak podchodzi do czystości swego serca. Jest to jednak nastawienie minimalistyczne i brak w nim dynamizmu życia. Czystość serca może stać się celem tak, jak u pedanta celem są czyste buty bo dla niego czystość butów jest ważniejsza niż wszystko inne. Tymczasem używanie butów jest połączone z ryzykiem ich brudzenia. Czystość serca nie może być celem, bo nim jest oglądanie Boga.

Jeszcze częściej przez czystość serca rozumie się wolność od nieczystości erotycznej. Takie zawężenie czystości niewiele ma wspólnego z Ewangelią. Można spotkać takich, którzy czystość sprowadzają tylko do panowania nad erotyką. Skutkiem takiego ustawienia jest niewłaściwe rozumienie szóstego przykazania przez akcentowanie go jako pierwszego i najważniejszego. Czystość serca, o którym mówi Jezus w błogosławieństwie, jest jego wolnością od jakiegokolwiek grzechu, a taka wolność jest możliwa jedynie wówczas, gdy serce bije miłością Boga i ludzi. W rytmie tej miłości serce reaguje natychmiast, jeśli pełni wolę swoją lub innych.

Pozytywne podejście do czystości serca polega na uruchomieniu dynamizmu miłości Boga i ludzi. Tak rozumiał czystość Karol Wojtyła. On w roku 1960 wydał książkę Miłość i odpowiedzialność. Wielu wówczas miało do niego pretensje o to, że jako kapłan zajmuje się taką tematyką. Tak książkę odbierali ci, którzy mieli takie podejście do czystości. Jednak każdy, kto odczytał ją według klucza zawartego w tytule, wiedział, że ona dotyczy odpowiedzialnej miłości. Autor zatrzymał się nad seksem tylko z tej racji, że wykładnikiem dojrzałości człowieka jest jego odpowiedzialność za seks swój i innych, a zwłaszcza partnera. Karol Wojtyła jako Papież tratował seks jako wykładnik odpowiedzialności mężczyzny i kobiety. Takie podejście wymaga wysiłku, bo pożądanie ciała jest mocą, którą trzeba opanować tak, aby była posłuszna człowiekowi, a nie odwrotnie, aby on jej ulegał.

Żyjemy w świecie, który robi duże pieniądze na propagowaniu i zaspakajaniu seksu. W mediach on jest na pierwszym planie. Obserwujemy nagłaśnianie i narzucanie ideologii gender, która jest nastawiona na zniewolenie człowieka przy pomocy pożądań ciała. Nie należy się temu dziwić. Programy świata trzeba znać, ale jeśli niszczą naszą tożsamość należy zachować wobec nich dystans. Na tym polega sztuka życia w pogańskim świecie. Naszym zadaniem, którego oczekuje od nas Jezus, jest zachowanie w tym świecie swej godności i wolności. Kardynał Wojtyła już ponad pięćdziesiąt lat temu, jako prorok naszych czasów, liczył się z takim ostrym atakiem i chciał ukazać wartość odpowiedzialności człowieka. Ona bowiem gwarantuje nam wolność i tożsamość. Człowiek czystego serca to ten, komu może zaufać Bóg i my, bo jest odpowiedzialny. Tylko odpowiedzialny jest w stanie stanąć przed Bogiem i spojrzeć w Jego oczy. Tak to ustawił Jezus w słowach: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”.


Ks. Edward Staniek

SW._JAN_PAWEL_II_-_ROZWAZANIE_O_CZYSTOSCI.doc doc 30.5 KB 10-07-2015 Pobierz
SW._JAN_PAWEL_II_-_KONSPEKT_KATECHEZY.doc doc 67 KB 10-07-2015 Pobierz
SW._JAN_PAWEL_II_-_KANONIZACJA.doc doc 30.5 KB 10-07-2015 Pobierz
SW._JAN_PAWEL_II_-_BEATYFIKACJA.doc doc 44 KB 10-07-2015 Pobierz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam