26/07 - 31/07/2016

Lugares

MAŁOPOLSKA: REGIÓN DE DIVERSIDAD NATURAL Y RIQUEZA CULTURAL

MAŁOPOLSKA: REGIÓN DE DIVERSIDAD NATURAL Y RIQUEZA CULTURAL

La excepcional complejidad de la naturaleza de Małopolska (Pequeña Polonia) va emparejada con la diversidad y multiculturalidad que se formó durante siglos, creando un patrimonio nacional y regional muy valioso. Podremos encontrar monumentos de todas las épocas, estilos arquitectónicos interesantes, edificios únicos y monumentos valiosos de siglos remotos. Estas tierras fueron cuna de la soberanía polaca, conservándose aquí varias decenas de castillos, numerosas aldeas y ciudades con antiguos diseños urbanísticos, así como casi mil iglesias y otros templos. Un lugar especial en el mapa de Małopolska lo ocupa Cracovia, que fue capital de Polonia durante varios siglos, centro universitario, sede de numerosas instituciones culturales y ciudad de San Juan Pablo II. Dentro del voivodato de Małopolska se halla más de una docena de lugares inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO. Estos lugares son un destino imprescindible para cualquier persona que visite Małopolska. Asimismo, existe una amplia oferta de rutas temáticas, entre otras la Ruta de la Arquitectura de Madera o la Ruta de San Juan Pablo II.

Małopolska está vinculada con el cristianismo ya desde hace más de mil años; en el año 1000 se fundó el obispado de la arquidiócesis de Cracovia. Poco después, empezaron a construirse en la región iglesias, monasterios y otros centros a los que acudían los peregrinos. En la actualidad, los lugares de peregrinación más importantes de la región son: el Santuario de la Divina Misericordia en Łagiewniki, la Abadía de los Cistercienses en Mogiła, la Abadía de los Padres Benedictinos en Tyniec y los santuarios en Kalwaria Zebrzydowska y en Ludźmierz. Con igual frecuencia se visitan los lugares relacionados con san Juan Pablo II. A su vez, por el Camino de Santiago, cuya historia se remonta a la Edad Media, peregrinan los feligreses que se dirigen la tumba del santo en Santiago de Compostela en España.

En la región, en particular en su parte meridional, se hallan numerosas fuentes de aguas minerales con propiedades beneficiosas para la salud humana, que ayudan en el tratamiento de numerosas enfermedades y dolencias. Estas  fuentes son la base de las estaciones balnearias de la zona. Así,  Małopolska se destaca por ser una de las regiones de Polonia con mayor número de localidades que disponen de este estatus.

Gracias al relieve elevado y montañoso del terreno, Małopolska cuenta con excelentes condiciones para el desarrollo de cualquier modalidad de turismo activo y cualificado como, por ejemplo, el esquí de fondo, el esquí alpino, el snowboard, el montañismo, la hípica o el turismo acuático. La densa red de senderos posibilita llegar a los rincones más atractivos de la región; precisamente por esta zona se extienden los senderos para caminatas más famosos de Polonia, tanto de alta montaña como de tierras bajas. Los terrenos rurales de la región también son muy atractivos, entre otros gracias a la rica y variada cultura local, las costumbres, los productos tradicionales elaborados en el lugar (gastronomía o artesanía), así como los valores naturales y paisajísticos del entorno cercano. Małopolska tiene una oferta muy desarrollada de productos basados en las recetas tradicionales: ocupa el primer lugar en Polonia en lo que respecta al número de productos regionales registrados en la Unión Europea.
Niezwykła złożoność przyrodnicza Małopolski idzie w parze z różnorodnością
i wielokulturowością, która kształtowała się przez stulecia tworząc niezwykle cenne dziedzictwo narodowe i regionalne. Odnajdziemy tu zabytki wszystkich epok, ciekawe style architektoniczne, niezwykłe budowle i cenne zabytki z dawnych wieków. Ziemie te były kolebką Państwowości Polskiej, gdzie przetrwało kilkadziesiąt zamków, wiele wsi i miast
o zabytkowych układach urbanistycznych oraz blisko tysiąc kościołów i innych świątyń. Szczególne miejsce na mapie Małopolski zajmuje Kraków, przez kilka stuleci stolica Polski, centrum nauki, siedziba licznych instytucji kultury, miasto Świętego Jana Pawła II.
Na obszarze Województwa Małopolskiego znajduje się kilkanaście obiektów chronionych na liście światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Obiekty te są koniecznym punktem wizyty każdego, kto odwiedza Małopolskę. Istnieje także szeroka oferta szlaków tematycznych m.in. Szlak Architektury Drewnianej czy Szlak św. Jana Pawła II.
Małopolska już od ponad tysiąca lat związana jest z chrześcijaństwem, a w roku 1000 powołano biskupstwo archidiecezji krakowskiej. Wkrótce potem w regionie zaczęły powstawać kościoły, klasztory i inne ośrodki do których zdążali pielgrzymi. Dziś najważniejszymi miejscami pielgrzymkowymi w regionie są: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Opactwo Cystersów w Mogile, Opactwo Benedyktynów
w Tyńcu, Sanktuaria w Kalwarii Zebrzydowskiej i w Ludźmierzu. Równie licznie odwiedzane są miejsca związane ze Świętym Janem Pawłem II, a Szlakiem św. Jakuba, który historią sięga średniowiecza, pielgrzymują wierni podążający do jego grobu w Santiago
de Compostela w Hiszpanii.
W regionie, szczególnie w południowej jego części, występują naturalne źródła wód mineralnych posiadające dobroczynne właściwości dla zdrowia człowieka, pomagające
w leczeniu wielu schorzeń i dolegliwości. Na ich bazie powstały uzdrowiska, a Małopolska jest jednym regionów w Polsce o największej liczbie miejscowości, które posiadają taki status.
Dzięki wyżynnemu i górskiemu ukształtowaniu terenu region posiada wyśmienite warunki do rozwoju wszelkich form turystyki aktywnej i kwalifikowanej, takiej jak narciarstwo zjazdowe i biegowe, wspinaczka górska, turystyka konna czy turystyka wodna. Gęsta sieć szlaków umożliwia dotarcie do wszystkich atrakcyjnych zakątków regionu – biegną tu najsłynniejsze polskie szlaki piesze, wysokogórskie i nizinne. Także tereny wiejskie regionu są wyjątkowo atrakcyjne, o bogatej i różnorodnej kulturze lokalnej, zwyczajom, wytwarzanym na miejscu produktom tradycyjnym (kulinaria, rękodzieło)
oraz walorom krajobrazowym bezpośredniego otoczenia. Małopolska ma bardzo dobrze rozwiniętą ofertę produktów opartych na tradycyjnych recepturach – zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem liczby produktów regionalnych zarejestrowanych
w Unii Europejskiej.

Małopolska – region bogactwa kulturowego
Małopolska – region bogactwa kulturowego
Wielokulturowość Małopolski kształtowała się przez stulecia tworząc cenne dziedzictwo narodowe i regionalne. Odnajdziemy tu zabytki wszystkich epok, różnorodne style architektoniczne, budowle i cenne zabytki z dawnych wieków. Ziemie te były kolebką Państwowości Polskiej. Przetrwało tu kilkadziesiąt zamków, wiele wsi i miast o zabytkowych układach urbanistycznych oraz niemal tysiąc kościołów i innych świątyń. Szczególne miejsce na mapie Małopolski zajmuje Kraków, przez kilka stuleci stolica Polski, centrum nauki, siedziba licznych instytucji kultury, miasto Świętego Jana Pawła II.
Na obszarze Województwa Małopolskiego znajduje się kilkanaście obiektów umieszczonych na liście światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Dla turystów przygotowano liczne szlaki tematyczne m.in. Szlak Architektury Drewnianej czy Szlak św. Jana Pawła II.
Małopolska już od ponad tysiąca lat związana jest z chrześcijaństwem, a w roku 1000 powołano biskupstwo archidiecezji krakowskiej. Wkrótce potem zaczęły powstawać kościoły i klasztory, do których zdążali pielgrzymi. Dziś najważniejszymi miejscami pielgrzymkowymi w regionie są: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie -Łagiewnikach, Opactwo Cystersów w Mogile, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, sanktuaria w Kalwarii Zebrzydowskiej i w Ludźmierzu. Równie licznie odwiedzane są miejsca związane ze Świętym Janem Pawłem II m.in. Wadowice, a Szlakiem św. Jakuba, który historią sięga średniowiecza, pielgrzymują wierni podążający do jego grobu w Santiago de Compostela w Hiszpanii.
W Małopolsce, szczególnie w południowej jej części, występują naturalne źródła wód mineralnych pomagające w leczeniu wielu schorzeń i dolegliwości. Powstały wokół nich uzdrowiska, a Małopolska jest jednym z regionów w Polsce o największej liczbie miejscowości, które posiadają taki status.
Dzięki wyżynnemu i górskiemu ukształtowaniu terenu region posiada wyśmienite warunki do rozwoju wszelkich form turystyki aktywnej i kwalifikowanej, takiej jak narciarstwo zjazdowe i biegowe, wspinaczka górska, turystyka konna czy turystyka wodna. Biegną tu najsłynniejsze polskie szlaki piesze, wysokogórskie i nizinne. Pięknie położone wsie i miasteczka przyciągają gości różnorodną kulturą lokalną, zwyczajami, tradycyjnym rękodziełem i potrawami. Małopolska ma bardzo dobrze rozwiniętą ofertę produktów opartych na tradycyjnych recepturach – zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem liczby produktów regionalnych zarejestrowanych w Unii Europejskiej.

Esta página contiene cookies. Al continuar navegando, aceptas su uso.

De acuerdo