data: 26.07 - 31.07.2016

Aktualności

Powrót

„Światowy areopag”. O ŚDM na panelu medialnym w Krakowie.

2016-03-19 / Infopak


Techniczne aspekty przygotowań do ŚDM 2016 w Krakowie: bezpieczeństwo i transport były głównymi tematami panelu, który odbył się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

W spotkaniu zorganizowanym w sobotę 19 marca przez Małopolski Urząd Wojewódzki, podczas którego zaprezentowany został wstępny plan zabezpieczenia ŚDM 2016, uczestniczyli m.in. szefowa rządowego zespołu do spraw organizacji ŚDM Kraków 2016 Beata Kempa, wojewoda małopolski Józef Pilch oraz szef Biura Prasowego ŚDM Kraków 2016 ks. Adam Parszywka. Obecny był również podsekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw przygotowania Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Paweł Majewski, przedstawiciele służb porządkowych: policji, straży miejskiej, straży granicznej; lokalnych władz: gminy Wieliczka i miasta Kraków, przedstawiciele ZIKITU oraz eksperci od transportu, zabezpieczenia medycznego, komunikacji i bezpieczeństwa przygotowujący ŚDM 2016.


Drużyna na ŚDM: opieka medyczna

- Chciałbym, żebyście poznali państwo drużynę, która przygotowuje wydarzenie - mówił na konferencji wojewoda małopolski. - Ta drużyna będzie wielka - przekonywał Pilch. 

Plan zabezpieczenia przygotowany został na podstawie danych dotyczących przebiegu uroczystości i szacowanej liczby pielgrzymów, którzy przyjadą do Krakowa i całego województwa. - Podczas wydarzeń centralnych możemy się spodziewać około 1 miliona 800 tysięcy pielgrzymów - mówił na początku konferencji ks. Adam Parszywka.

Podczas panelu głos zabrali wszyscy zaangażowani w przygotowania. Szefowa krakowskiego pogotowia medycznego, doktor nauk medycznych Małgorzata Popławska zaprezentowała strukturalny podział zabezpieczenia medycznego podczas spotkania z papieżem. Jednym z głównych zadań, stojących przed służbą medyczną jest zabezpieczenie pobytu Ojca Świętego, co realizowane jest we współpracy z Biurem Ochrony Rządu. Drugim jest organizacja opieki medycznej dla mieszkańców i pielgrzymów. Na czas ŚDM przygotowane zostanie zaplecze medyczne, a w miejscach wydarzeń, i podczas spotkania z papieżem służby medyczne otoczą opieką pielgrzymów. W działaniach tych uwzględnione zostały wszystkie podmioty medyczne, do których można się udać by uzyskać pomoc lekarską - poradnie, szpitale i przychodnie działające na terenie miasta.

Przewidziano m.in. podniesienie gotowości SOR-ów i izb przyjęć, a także poradni POZ, zwiększenie zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Wzmocniony zostanie system państwowego ratownictwa medycznego o 32 zespoły wyjazdowe, które pojawią się w Krakowie i na drogach dojazdowych. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe uzupełnione zostanie o cztery dodatkowe śmigłowce.

Podczas wydarzeń ratowników wspomagać będą przeszkoleni przedstawiciele 63 organizacji. - Mówię tu zwłaszcza o maltańczykach - podkreślała dr Popławska. 

Poza Zakonem Maltańskim w skład zabezpieczenia medycznego wchodzić będą m.in. przedstawiciele GOPR, Polskiego Czerwonego Krzyża i harcerze. Na miejscach Wydarzeń Centralnych i innych, związanych z obecnością pielgrzymów, obecne będą patrole piesze, ruchome, rozstawione zostaną także specjalne namioty szpitalne. Aby pomoc medyczna dla pielgrzymów była kompletna przygotowywane jest wsparcie tłumaczy.

- Przygotowujemy specjalną aplikację dla pielgrzymów w językach oficjalnych ŚDM – poinformowała dr Popławska. Aby pomóc pielgrzymom nie mówiącym po polsku personel medyczny pozna podstawowe zwroty w różnych językach a także otrzyma specjalne formularze i ankiety graficzne dla pacjentów wskazujące m.in. poziom bólu. 

Szczegóły organizacji pomocy medycznej prezentowane przez dr Popławską w dużej mierze pokrywają się z ustaleniami przedstawionymi w czasie konferencji prasowej, która odbyła się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. 


Drużyna na ŚDM: bezpieczeństwo

Podczas panelu głos zabrali także przedstawiciele służb odpowiadających za bezpieczeństwo. Inspektor Tomasz Miłkowski, szef Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podkreślał rolę policji w zabezpieczeniu wydarzenia. - Policja jest pewnego rodzaju krwiobiegiem bezpieczeństwa państwa. - mówił Miłkowski. - Odpowiadamy za każdy rodzaj bezpieczeństwa oczywiście w kooperacji z szeregiem innych podmiotów.

W zabezpieczeniu wydarzenia weźmie udział około 3 tys. policjantów z Małopolski, wspieranych przez 3,5 tys. funkcjonariuszy z innych rejonów kraju. Jak zapewnił inspektor Miłkowski, zaangażowanie części policjantów w zabezpieczenie ŚDM nie spowoduje obniżenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców w regionie. - To nie jest prosta operacja, jest wiele odcinków i pododcinków - mówił komendant małopolskiej policji. - Główne zagrożenia są te same co na co dzień, spotęgowane jedynie liczbą osób. - podkreślał Miłkowski. Największych utrudnień można się spodziewać w komunikacji, na trasach dojazdowych do miasta. Przestrzegał także pielgrzymów przed złodziejami i oszustami, zwłaszcza przed fałszywymi pieniędzmi. - Takie wydarzenia mogą być pokusą do oszustw walutowych - ostrzegał Miłkowski.

Według mł. bryg. Stanisława Nowaka, małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, do tej porty strażacy skontrolowali 1,5 tys. obiektów, w których pojawią się pielgrzymi. W trakcie trwania ŚDM w zabezpieczeniu uczestniczyć będzie ponad 2,4 tys. strażaków z PSP oraz 6-7 tys. druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych. Stan podwyższonej gotowości bojowej obowiązywał będzie w strażnicach w najważniejszych miastach regionu, do których przybędą pielgrzymi: Krakowie, Wieliczce, Oświęcimiu czy Wadowicach. Jak mówił Nowak, na czas samych wydarzeń możliwe jest podniesienie poziomu gotowości Straży, pod uwagę brana jest nawet możliwość skoszarowania.

Odpowiedzialny za współpracę z wojskiem podczas organizacji ŚDM, gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak zapowiedział, że wojsko na potrzeby przygotowania ŚDM oddeleguje 3 tys. żołnierzy, którzy będą wspierali budowę miejsc wydarzeń centralnych w Brzegach. - Na terenie Campus Misericordiae powstanie miasteczko wojskowe wyposażone w 5 tys. namiotów, łóżka, agregaty prądotwórcze, a także łączność - mówił gen. Drewniak. - Będzie to więc strefa wojskowa choć nie zmilitaryzowana - żartował. Wojsko zbuduje cztery przeprawy mostowe: trzy w rejonie kampusu i jedną łączącą sanktuaria: Bożego Miłosierdzia oraz św. Jana Pawła II w Łagiewnikach. Powitanie papieża Franciszka na krakowskich Błoniach uświetni przelot zespołu akrobacyjnego Biało-Czerwone Iskry, który na niebie nad Krakowem wymaluje biało-czerwoną flagę.


Drużyna na ŚDM: transport

Reprezentujący na konferencji Urząd Miasta Krakowa Tomasz Boniatowski zapowiedział, że ograniczenia w ruchu samochodowym w mieście będą obowiązywać od 29 do 31 lipca, ale już od 23 lipca można się spodziewać pierwszych utrudnień. - Komunikacja będzie zapewniona na dobrym poziomie, Kraków nie będziem miastem zamkniętym – zapewniał T. Boniatowski. Na poszczególnych trasach ograniczenia ruchu będą tylko czasowe, nie przewiduje się stałego zamknięcia ulic. Przedstawiciele Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, podkreślali, że podczas ŚDM podstawowym sposobem przemieszczania się będzie ruch pieszy a także komunikacja zbiorowa. Transport miejski będzie pełnił rolę uzupełniającą. Planuje się uruchomienie w tym czasie ponad 600 autobusów i 300 tramwajów ze zwiększoną częstotliwością kursowania, które będą mogły przewieźć 57 tys. pasażerów na godzinę. - ŚDM 2016 to wydarzenie o skali, jakiej jeszcze nie było ale Kraków przygotowywał się na pobyt i przyjazd papieży wcześniej - mówił dyrektor Andrzej Olewicz. - Zagadnieniami związanymi z ruchem w mieście zajmuje się specjalny zespół, w którym znajdują się także przedstawiciele środowisk akademickich. - Kraków będzie gotowy - stwierdził na zakończenie A. Olewicz.

Jak zapowiadają władze miasta, organizacja ruchu będzie się zmieniać, w zależności od odbywających się uroczystości. Rejony, gdzie zaplanowano Wydarzenia Centralne, takie jak Błonia, sanktuaria w krakowskich Łagiewnikach i kampus w Brzegach będą zamknięte dla ruchu. W związku z przewidywanymi utrudnieniami miasto przygotowało sieć parkingów na obrzeżach Krakowa, które powinny pomieścić około 15 tys. autobusów. Z tego m.in. 5,4 tys. pojazdów zaparkuje na wyznaczonych ulicach, 5 tys. na terenach parafii, a 2,2 tys. w gminie Wieliczka w rejonie Campus Misericordiae. Władze miasta zwrócą się do mieszkańców z prośbą, aby pozostawili samochody w domu, bowiem poruszanie się autem po mieście będzie w tym czasie utrudnione.

Gotowość na 80 proc. 

- Przez tydzień będziemy okiem i uchem świata - podkreślał szef Biura Prasowego ŚDM 2016 ks. Adam Parszywka. - Staniemy się światowym areopagiem, zwłaszcza dla ludzi młodych. To ogromna misja, przede wszystkim dla dziennikarzy i reporterów - przekonywał ks. Parszywka. 

W spotkaniu wzięła udział Beata Kempa, szefowa rządowego zespołu ds. Światowych Dni Młodzieży, która podkreślała dobrą współpracę i koordynację prac na linii Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016 - służby - instytucje państwa odpowiedzialne za przygotowanie pielgrzymki papieża. - Intensyfikujemy nasze prace i działania. Współpraca między nami jest bardzo dobra - mówiła Kempa. - Tu w Krakowie wykonujecie świetną pracę - podkreślała. 

Odpowiadając na pytania dziennikarzy wojewoda Józef Pilch stwierdził, że służby państwowe są na wysokim stopniu gotowości: - Ja oceniam ich gotowość na 80 proc. Podkreślał również, że do 15 maja przedstawione zostaną wszystkie szczegółowe ustalenia i procedury obowiązujące podczas ŚDM 2016. 

Spotkanie młodych w Krakowie odbędzie się za niewiele ponad sto dni. 


Michał Kłosowski

fot. Ewa Korbut

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam