data: 26.07 - 31.07.2016

Poznaj Kraków

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

W II połowie XIX wieku ufundowano w Krakowie klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie żyła i umarła św. siostra Faustyna Kowalska. Ta skromna zakonnica dostąpiła łaski wielkiej bliskości z Jezusem Chrystusem. Mistyczne wizje opisała na stronach „Dzienniczka”, który jest dzisiaj najczęściej tłumaczoną polską książką. W łagiewnickim klasztorze przyszła święta przeżywała czas zakonnego postulatu i nowicjatu; tu złożyła swoje pierwsze śluby i profesję wieczystą. Od 1936 r. aż do śmierci przebywała tu na stałe – pracowała w ogrodzie i na furcie. Zmarła 5 października 1938 r. Została pochowana w grobowcu na przyklasztornym cmentarzu zakonnym. Mistyczka została oficjalnie ogłoszona błogosławioną w 1993 r., a jej kanonizacja odbyła się w roku 2000, kiedy też ogłoszono Święto Miłosierdzia Bożego. Obu aktów dokonał papież Jan Paweł II, który w swojej młodości modlił się w kaplicy klasztornej, gdy chodził do pracy w pobliskich zakładach chemicznych Solvay.

Kaplica klasztorna poświęcona św. Józefowi w 1891 r. stanowi centrum kultu Bożego Miłosierdzia. Tu w 1943 roku krakowski spowiednik siostry Faustyny poświęcił pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego ofiarowany do kaplicy jako wotum artysty malarza Adolfa Hyły i zapoczątkował uroczyste nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego. W pierwszą niedzielę po Wielkanocy 1944 r. został poświęcony drugi obraz Jezusa Miłosiernego. Obraz wkrótce zasłynął łaskami, o czym świadczą liczne wota umieszczone w gablotach na ścianach kaplicy. Jego kopie i reprodukcje rozeszły się po całym świecie. Na nim spełniły się słowa Jezusa wypowiedziane do Siostry Faustyny: Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie.
Od czasu beatyfikacji siostry Faustyny (1993) jej doczesne szczątki spoczywają na bocznym ołtarzu w marmurowej trumience, pod cudownym obrazem „Jezu, ufam Tobie”. W balustradzie przed ołtarzem umieszczono klęcznik z cząstką relikwii, aby ułatwić pielgrzymom oddawanie czci Świętej.

Nowszą część Sanktuarium Bożego Miłosierdzia stanowi bazylika, zbudowana wg projektu krakowskiego architekta, Witolda Cęckiewicza. Bazylika została wybudowana w latach 1999-2002. Jest to dwupoziomowa, elipsoidalna budowla, której bryła przypomina okręt. Może pomieścić pięć tysięcy osób. Idea projektu świątyni nawiązuje do promieni wychodzących z serca Jezusa Miłosiernego, którego wizerunek umieszczono w centrum prezbiterium. Poniżej obrazu znajduje się złote tabernakulum w kształcie kuli ziemskiej oraz rzeźba krzewu targanego wichrem. Konsekracji bazyliki dokonał papież Jan Paweł II 17 sierpnia 2002 r. podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny. Wtedy też Ojciec Święty zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu. Od 6 marca 2003 r. świątyni tej przysługuje tytuł bazyliki mniejszej. Podczas pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Polski w 2006 r. odsłonięto pomnik Jana Pawła II umieszczony na wieży widokowej, która mierzy 76 metrów wysokości i jest najwyższym punktem widokowym w Krakowie. W dolnej części bazyliki znajduje się kaplica centralna, poświęcona św. Faustynie, oraz cztery kaplice boczne. Obok górnej części bazyliki mieści się wolnostojąca kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Czytaj więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam