26-07 - 31-07-2016

Actualités

Retour

Le pape François — premier pèlerin des JMJ 2016

2015-07-26

Le Saint-Père, après la prière de l’Angélus sur la place Saint-Pierre au Vatican, s’est inscrit en tant que premier pèlerin aux Journées Mondiales de la Jeunesse de Cracovie en 2016. A un an des JMJ, le pape a encouragé la jeunesse du monde entier à se rendre à ce pèlerinage à Cracovie.
Ojciec Święty Franciszek po modlitwie „Anioł Pański” na Placu Świętego Piotra w Watykanie jako pierwszy zarejestrował się na Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Na rok do ŚDM Papież zachęcił młodzież całego świata do pielgrzymowania do Krakowa.
Ojciec Święty trzykrotnie kliknął na tablecie, rejestrując się jako piewszy pielgrzym ŚDM Kraków 2016. W oknie papieskiej biblioteki towarzyszyło mu dwoje młodych ludzi w koszulkach ŚDM.
„Drodzy bracia i siostry! Dziś zaczyna się rejestracja trzydziestego pierwszego Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się w przyszłym roku w Polsce. Chciałem sam otworzyć rejestrację i właśnie wpisałem się jako pielgrzym za pomocą urządzenia elektronicznego. Dzień ten obchodzony w Roku Miłosierdzia, będzie, w pewnym sensie, jubileuszem młodzieży, wezwanej do refleksji na temat: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7). Zapraszam młodzież całego świata do przeżycia tej pielgrzymki albo udając się do Krakowa, albo też ​​uczestnicząc w tym wydarzeniu łaski w swoich wspólnotach” – powiedział papież.
Na rok przed ŚDM Kraków 2016 uruchomiono System Rejestracji Pielgrzymów i kandydatów na wolontariuszy. Każdy, kto chciałby zgłosić swoje uczestnictwo, powinien skontaktować się z Diecezjalnym Centrum przygotowań do ŚDM (http://kdm.org.pl/kdm) lub Episkopatem swojego kraju. To Diecezjalne Centra będą zakładać konto każdej grupie z diecezji i przekazywać dalsze instrukcje umożliwiające dopełnienie rejestracji.
Rejestracja umożliwi pielgrzymom dostęp do usług takich jak: zakwaterowanie, wyżywienie, transport czy ubezpieczenie na czas ŚDM w Krakowie. W ten sposób pielgrzymi partycypują w kosztach organizacyjnych ŚDM, wybierając odpowiedni rodzaj Pakietu Pielgrzyma. Każdy zarejestrowany pielgrzym otrzyma Plecak Pielgrzyma.
Większość pielgrzymów będzie przebywać w Polsce od 26 do 31 lipca 2016 roku. Część grup zagranicznych będzie uczestniczyć także w Dniach w Diecezjach od 20 lipca. Rejestracja na DwD nie odbywa się poprzez system krakowski, lecz bezpośrednio poprzez kontakt z Diecezjalnym Centrum ŚDM w wybranej diecezji. Chęć przyjęcia pielgrzymów zgłosiło 40 diecezji.
To właśnie Papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w 2013 roku ogłosił, że miejscem kolejnego spotkania będzie Kraków i już wtedy zaprosił młodzież do Polski. „Drodzy młodzi, jesteśmy umówieni na spotkanie w 2016 r. w Krakowie, w Polsce. Przez matczyne wstawiennictwo Maryi prośmy o światło Ducha Świętego na drogę, która nas poprowadzi ku temu nowemu etapowi radosnego świętowania wiary i miłości Chrystusa” powiedział wtedy Papież ku wielkiej radości młodzieży z Polski uczestniczącej we Mszy Świętej Posłania na plaży Copacabana.


Le Saint Père a cliqué trois fois sur la tablette, s’inscrivant comme pèlerin des JMJ 2016. A la fenêtre de la bibliothèque papale, il était accompagné par deux jeunes en T-Shirt des JMJ
« Mes chers frères et sœurs ! Aujourd’hui débute le système d’inscription aux trente-et-unièmes Journées Mondiales de la Jeunesse, qui se dérouleront l’an prochain en Pologne. Je tenais à ouvrir moi-même l’inscription, et je me suis moi-même enregistré en tant que pèlerin par voie électronique. Ces JMJ célébrées en pleine Année de la Miséricorde seront d’une certaine façon un jubilé de la jeunesse, invitée à se pencher sur le thème : « Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » (Mt 5, 7). J’invite les jeunes du monde entier à vivre ce pèlerinage, soit en se rendant à Cracovie, soit en participant à cet évènement riche en grâces depuis leur communauté respective » a dit le pape.

Un an avant les JMJ 2016 de Cracovie, le système d’inscription est lancé pour les pèlerins et les candidats au volontariat.

L’inscription permet aux pèlerins d’avoir accès aux différents services tels que : l’hébergement, la nourriture, le transport, l’assurance durant les JMJ à Cracovie. De cette façon, les pèlerins apportent également leur contribution aux frais d’organisation des JMJ, en choisissant le Forfait du Pèlerin qui leur convient. Chaque pèlerin inscrit recevra aussi le Sac du Pèlerin.

Les pèlerins seront pour la plupart en Pologne du 26 au 31 juillet. Certains groupes venus de pays étrangers prendront part également aux Journées en Diocèse dès le 20 juillet. L’inscription à ces Journées ne s’effectue en prenant contact avec le Centre Diocésain JMJ du diocèse choisi. Quarante diocèses au total ont exprimé leur désir d’accueillir des pèlerins.

C’est justement le pape François qui, durant les Journées Mondiales de la Jeunesse à Rio de Janeiro en 2013, a annoncé que le prochain lieu de rassemblement serait Cracovie. Déjà à ce moment-là il invitait la jeunesse en Pologne. « Mes chers Jeunes, nous nous donnons rendez-vous en 2016, à Cracovie, en Pologne. Par l’intercession maternelle de la Vierge Marie, demandons la lumière de l’Esprit-Saint sur cette route qui nous conduit à cette nouvelle étape qui célébrera la foi et l’amour du Christ » — disait alors le pape, pour la plus grande joie des jeunes venus de Pologne pour assister à la Sainte Messe d’envoi, célébrée sur la plage de Copacabana.

Tr. François Martineau

Cette page utilise des cookies. En restant sur cette page, vous acceptez l’utilisation de cookies.

Je suis d’accord.