26/07 - 31/07/2016

Places

Małopolska Wooden Architecture Route

Małopolska Wooden Architecture Route

Małopolska Wooden Architecture Route

Charming Catholic churches, lofty Orthodox churches, magnificent manor houses, elegant villas and simple, yet beautiful cottages… all made of wood. Such unique buildings can be admired on the Wooden Architecture Route.

In the Małopolska Province, the route covers over 1500 km and includes 250 various buildings and building complexes. The most famous among them are naturally those inscribed on the UNESCO List of World Heritage Sites: the churches in Binarowa, Dębno Podhalańskie, Lipnica Murowana and Sękowa. These are however just a few examples from a plethora of incredibly valuable buildings located on the Małopolska route. It must be remembered that historic wooden architecture – an inherent element of the Polish landscape, is in fact best preserved in Małopolska. It merges beautifully with the local landscape – green valleys, picturesque hills and soaring mountain peaks. All buildings on the Wooden Architecture Route have information boards, as well as road signs that will lead you to them. From May to September, as part of the “Open Wooden Architecture Route” project, some churches (including the Orthodox ones) are open to visitors. It is a unique opportunity to see what is normally inaccessible. Although the idea of the Wooden Architecture Route emerged at the end of 20th century, it wasn’t until 2008 when the route became more available to visitors. This was due to the idea of the Open Wooden Architecture Route. Why was this project called ‘open’? Because its main aim is to make the usually closed buildings available to visitors. Every year from May to September on certain days and in certain hours several dozen wooden churches, Orthodox churches, and mansion houses open their gates and show visitors a world they have not seen before. Impressed with the charm and atmosphere of these amazing places tourists follow the website www.drewniana.malopolska.pl with great interest so as not to miss any information about a series of concerts called “Muzyka Zaklęta w Drewnie” (Music in Magic Wood). Every year for 12 weeks concerts take place in churches placed on the UNESCO list and other chosen buildings in the Open Wooden Architecture Route. It’s impossible not to find anything for yourself! The programme offers a wide variety of music. Apart from early music it also offers jazz, dance performances or mystery plays. Those involved in the series of concerts and friends of the Route are remarkable and often world-class artists.

More information www.drewniana.malopolska.plSzlak Architektury Drewnianej
Urokliwe kościółki, wysmukłe cerkwie, wspaniałe dwory, eleganckie wille i proste, ale jakże malownicze chaty… Wszystko z drewna. Takie właśnie niepowtarzalne obiekty pozwala zobaczyć Szlak Architektury Drewnianej.
W województwie małopolskim szlak ten liczy ponad 1500 km i obejmuje 250 różnorodnych budowli i zespołów zabudowy. Wśród nich do najbardziej znanych należą oczywiście te wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO – kościoły w Binarowej, Dębnie Podhalańskim, Lipnicy Murowanej i Sękowej. Ale to tylko maleńki wycinek z listy niezwykle cennych obiektów znajdujących się na małopolskim szlaku. Trzeba bowiem pamiętać, że zabytkowa architektura drewniana, nieodłączny element polskiego krajobrazu, najlepiej zachowała się właśnie w Małopolsce. Pięknie też stapia się z tutejszym otoczeniem – zielonymi dolinami, malowniczymi pagórkami i wyniosłymi górskimi szczytami. Wszystkie obiekty na Szlaku Architektury Drewnianej są oznakowane tablicami, a dojazd do nich wskazują znaki drogowe. Od maja do września w ramach projektu „Otwarty Szlak Architektury Drewnianej” niektóre kościoły i cerkwie są udostępniane zwiedzającym. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć to, co zwykle bywa nieosiągalne. Choć sama koncepcja Szlaku Architektury Drewnianej narodziła się już pod koniec XX wieku to dopiero od 2008 roku szlak staje się bardziej dostępny dla zwiedzających. To wszystko dzięki idei Otwartego Szlaku Architektury Drewnianej. Dlaczego projekt nazwano otwartym? Ponieważ jego głównym celem jest udostępnianie zamkniętych na co dzień obiektów. Co roku od maja do września w wyznaczonych dniach i godzinach kilkadziesiąt drewnianych kościółków, cerkwi, dworów otwiera swoje wrota i prezentuje odwiedzającym świat, jakiego dotąd nie znali. Zachwyceni urokiem i atmosferą wyjątkowych miejsc turyści śledzą pilnie stronę www.drewniana.malopolska.pl, by nie przegapić informacji o cyklu koncertów pod nazwą „Muzyka Zaklęta w Drewnie”. Rokrocznie, przez 12 kolejnych tygodni, w świątyniach wpisanych na listę UNESCO oraz innych wybranych obiektach na Szlaku Architektury Drewnianej odbywają się koncerty. Nie jest możliwe, by nie znaleźć wśród nich czegoś dla siebie. Program wyjątkowo różnorodny, oprócz muzyki dawnej proponuje również jazz, a także możliwość obejrzenia widowisk tanecznych czy misteriów scenicznych. Zaangażowani w cykl koncertów i zaprzyjaźnieni ze Szlakiem to wybitnej klasy artyści, nierzadko scen światowych.
Więcej informacji www.drewniana.malopolska.pl
Urokliwe kościółki, wysmukłe cerkwie, wspaniałe dwory, eleganckie wille i malownicze chaty… Wszystko zbudowane z drewna. Takie właśnie niepowtarzalne obiekty pozwala zobaczyć Szlak Architektury Drewnianej.
W województwie małopolskim szlak ten liczy ponad 1500 km i obejmuje 250 różnorodnych budowli i zespołów zabudowy. Wśród nich do najbardziej znanych należą oczywiście te wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO – kościoły w Binarowej, Dębnie Podhalańskim, Lipnicy Murowanej i Sękowej. Ale to tylko niewielki fragment listy niezwykle cennych obiektów znajdujących się na małopolskim szlaku. Trzeba bowiem pamiętać, że zabytkowa architektura drewniana, nieodłączny element polskiego krajobrazu, najlepiej zachowała się właśnie w Małopolsce. Pięknie też wtapia się w tutejsze otoczenie – zielone doliny, malownicze pagórki i wyniosłe górskie szczyty.
Wszystkie obiekty na Szlaku Architektury Drewnianej są oznakowane tablicami, a dojazd do nich wskazują znaki drogowe. Od maja do września w ramach projektu „Otwarty Szlak Architektury Drewnianej” niektóre kościoły i cerkwie są udostępniane zwiedzającym. W wyznaczonych dniach i godzinach kilkadziesiąt drewnianych kościółków, cerkwi, dworów otwiera swoje wrota i prezentuje odwiedzającym świat, jakiego dotąd nie znali.
Rokrocznie, przez 12 kolejnych tygodni, w świątyniach wpisanych na listę UNESCO oraz innych wybranych obiektach na Szlaku Architektury Drewnianej organizowane są koncerty pod nazwą „Muzyka Zaklęta w Drewnie”. W programie, oprócz muzyki dawnej są występy zespołów jazzowych, a także widowiska taneczne czy misteria sceniczne.
Więcej informacji www.drewniana.malopolska.pl

This site uses cookies. By staying on this website, you consent to the use of cookies.

Agree